Pentru sold la clienti/furnizori (sau la orice cont de creante sau datorii)

Inregistreaza diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar la conturile de clienti, furnizori sau alte conturi de creante datorii care se urmaresc in valuta (vezi planul de conturi, marcajul moneda).

Regularizarea se face lunar.

Notele contabile aferente se pot consulta fie prin modulul de Clienti, Furnizori sau Parteneri, fie pe Operatiuni diverse, nota DCV.

Conturile prin care se fac regularizarile sunt 765 sau 665, sau cel configurat in optiunea din meniul Diverse-Configurari-Configurare generala.

Daca se doreste regularizarea se poate face prin conturile de banca sau casa, nu prin conturile de furnizori,clienti. Configurarea pentru o astfel de functionare se face prin meniul Diverse-Configurari-Configurare generala.

Inainte de a executa optiunea, trebuie sa introduceti cursul de schimb pe ziua respectiva. Vezi meniul Nomenclatoare->Cursuri de schimb pe zile