SAF-T

Declaratia SAF-T (D406) se distribuie ca modul separat al sistemului Expert-Contab.

 • Contine:
  • Modul culegere date din ERP-ul Expert-Contab.
  • Modul import date in format XML - SAF-T din alte aplicatii.
  • Modul consultare/editare date importate.
  • Modul generare XML pentru validare cu DukIntegrator.
 • Generarea declaratiei:
  • Vor fi in mod uzual 3 tipuri de declaratie:
   1. Lunara/trimestriala dupa cum se depune decontul de tva si va contine urmatoarele sectiuni:
    • Informatii generale fisier audit (Header).
    • Balanta contabila inclusiv clasa 8 (GeneralLedgerAccounts).
    • Balanta de clienti (Customers)
    • Balanta de furnizori (Suppliers).
    • Vectorul fiscal (TaxTable).
    • Unitati de masura standardizate (UOMTable)
    • Analiza pe centre de cost (AnalysisTypeTable) - optionala
    • Produse (Products)
    • Registrul jurnal general (GeneralLedgerEntries)
    • Facturi de vanzare (SalesInvoices)
    • Facturi de cumparare (PurchaseInvoices)
    • Incasari si plati (Payments)
   2. Anuala (va contine mijloacele fixe) si va avea ca termen depunerea bilantului anual.
    • Situatia mijloacelor fixe (Assets)
    • Tranzactii cu mijloace fixe (AssetTransactions)
    • Sectiunile obligatorii ale acestei declaratii anuale sunt (extras din Ghidul contribuabilului):
    • "Anual, în funcție de anul financiar al contribuabilului, există obligația de raportare pentru următoarele secțiuni privind Activele din Fișierul SAF-T, care vor fi denumite Declarația informativă D406 - Active:
     • 1.Header [Antetul];
     • 2.MasterFiles [Fișiere Master] cu anumite subsecțiuni:
      •  2.1 GeneralLedgerAccounts [Registrul Jurnal]
      •  2.7 AnalysisTypeTable [Tabelă Tipuri Analiză]
      •  2.12 Assets [Active]
     • 4. Document Source [Documentele Sursă] cu următoarea subsecțiune:
      •  4.5 AssetTransactions [Tranzacții cu Active]"
    • Obligația de raportare Anuală pentru Active se corelează cu anul financiar al contribuabilului iar Declarația informativă D406 pentru Active se depune pana cel târziu data de depunere a situațiilor financiare aferente anului financiar închis.​​
   3. La cerere (de regula balanta de stocuri/tranzactii cu stocuri). Pentru declaratia la cerere aveti 30 zile termen de depunere. Aceasta contine urmatoareloe sectiuni:

    • Tipuri de miscari (MovementTypeTable)
    • Balanta de stocuri pe produse (PhysicalStock)
    • Beneficiari stocuri (Owners)
    • Miscari de stocuri (MovementOfGoods)
 • Exemplu
  • În cazul unui contribuabil cu închiderea anului financiar la 31.12.2022, depune pana în ultima zi calendaristică din ianuarie (31.01.2023) declarația lunară pentru luna decembrie 2022, fără să includă informații despre Active pentru anul 2022. Pana la data depunerii situațiilor financiare (e.g. in max. 150 zile după închiderea exercițiului financiar) se vor depune 2 declarații, una pentru luna anterioara depunerii (ex. aprilie 2023), si una pentru Active – aferenta anului financiar precedent (2022).
 • Recomandam acolo unde volumul de date este foarte mare sa se genereze la inceput doar sectiunea "Header" si apoi sa se intre pe fiecare sectiune obligatorie pe butonul de incarcare. In acest fel se pot corecta mai usor eventualele erori si regenera doar sectiunile cu modificari.
 • Sectiunea Header
  • ​Contine date despre declaratie, perioada, datele firmei, tipul declaratiei, softul cu care a fost generata.
  • Aceasta sectiune va fi obligatorie la orice declaratie.
 • Sectiunea GeneralLedgerAccounts
  • ​Contine balanta de verificare la luna respectiva cu conturi din toate clasele.
  • Contul din SAF-T va fi cont analitic (nu sintetic) dar fara punct sau litere. De aceea am prevazut in EC->Nomenclatoare->Plan de conturi->Tab-ul SAF-T o rubrica in care se va completa contul SAF-T corespondent. Acest cont se va raporta in declaratie. De aceea chiar daca ati folosit un cont care nu se mai foloseste sau are punct sau litere (de ex.4428.FR) veti trece la cont_saft contul fara punct sau litere (exemplu in loc de 4428.FR 442899).
  • Se va raporta si clasa 8
  • Daca un cont nu doriti sa se raporteze in SAF-T treceti la contul SAF-T  in planul de conturi textul NULL (cu majuscule) (- exemplu la 8000).
 • Sectiunea Customers
  • ​Contine balanta de clienti.
  • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
  • Se vor raporta soldurile pe clienti. Aplicatia va genera balanta de clienti doar pentru conturile configurate in sectiune (vezi iconita cu rotita zimtata de la customers pentru configurari).
  • Codul de client CustomerID ce apare in declaratia SAFT va avea un prefix dupa cum urmeaza:
   • Pentru persoane fizice generice la care se factureaza cu bon fiscal prefix 08 urmat de 13 zerouri
   • Pentru firme din Romania cu CUI valid prefix 00. Nu se raporteaza atributul RO.
   • Pentru persoane fizice cu CNP din Romania prefix 03
   • Pentru persoane fizice cu cod in afara de CNP prefix  04
   • Pentru firme din UE cu atribut fiscal prefix 01 cu atribut tara in fara sau VAT pt tari cu cod de tva
   • Pentru firme din UE fara atribuit fiscal prefix 05 (co cod tara)
   • Pentru firme din afara UE prefix 02 (co cod tara)
   • A se consulta pentru mai multe informatii documentatia SAFT de la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/406.html.
 • Sectiunea Suppliers
  • ​Contine balanta de furnizori.
   • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
   • Se vor raporta soldurile pe furnizori. Aplicatia va genera balanta de furnizori doar pentru conturile configurate (vezi iconita cu rotita zimtata  de la suppliers pentru configurari).
   • Codul de furnizor SupplierID ce apare in declaratia SAFT va avea un prefix asemenea celui de mai sus de la clienti
 • Sectiunea Taxtable
  • ​Contine vectorul fiscal.
   • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
   • Se vor raporta combinatiile TaxType (tipuri de taxa)->TaxCode (codul de taxa) folosite.
   • Multe coduri sunt aceleasi ca la declaratia 100.
   • Se vor adauga perechi de taxa taxtype-taxcode (vezi butonul de sus "Adaugare pereche TaxType-TaxCode (componenta vectorului fiscal)")
   • Pentru TVA (codurile care incep cu 3) se va adauga doar de la 301 in sus (tva lunar, trimestrial, etc) fara codul de taxa generic 300 care se va folosi pentru a specifica la facturi si operatiuni ce tip de tva este exact.
   • Se vor adauga manual codurile de taxa prezente in luna de raportare.
   • Pentru a nu adauga luna de luna aceste taxe, o data adaugate in vectorul fiscal se va alege optiunea "Salvare taxe in vectorul fiscal pentru declaratiile urmatoare". In acest mod cand se va genera o declaratie noua aceasta se va precompleta cu aceste coduri de taxa automat.
 • Sectiunea UOMTable
  • ​Contine unitati de masura standardizate
   • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
   • Programul va precompleta aceasta sectiune cu unitatile de masura din modulul de stocuri (Nomenclatoare->Unitati de masura). Acolo este o rubrica "UM standard" care se va completa cu unitatea SAF-T. De exemplu pentru bucata este H87.
   • De asemenea si in modulul EC->Emitere automata facturi, la servicii este cod unitate de masura standardizata unde va trebui de asemenea trecut codul standard al acesteia.
 • AnalysisTypeTable
  • ​Contine centre de cost.
   • Momentan programul completeaza aceasta sectiune cu sectiile din nomenclatorul de sectii-gestiuni (vezi butonul de configurare pentru a seta sectiile care apar).
 • MovementTypeTable
  • ​Contine tipuri de miscari de stocuri standardizate pentru raportarea SAF-T.
   • Este sectiune la cerere.
   • Programul o va precompleta cu nomenclatorul SAF-T pentru tipuri de miscari.
 • Products
  • ​Contine nomenclatorul de produse
   • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
   • Programul o va precompleta cu nomenclatorul de produse in functie de configurarile existente (vezi butonul cu rotita zimtata) si anume:
    • In functie de configurare se vor completa toate produsele sau doar produsele prezente la documente sursa - facturi de cumparare/vanzare.
    • Se vor adauga pentru servere distribuite si produsele daca sunt din alte server cu acelasi cod sau cu un prefix in fata pentru varianta cand nu sunt sincronizate ca sa nu se suprapuna produsele.
 • PhysicalStock
  • ​Contine balanta de stocuri
   • Face parte din sectiunile la cerere.
   • Balanta este cea detaliata pe produse, gestiuni, conturi,preturi,loturi dupa cum este in program. Se poate automat cumula si cu produsele din baze de date distribuite pe alte servere (vezi configurarile sectiunii).
 • Owners
  • ​Contine proprietarii stocurilor
   • Face parte din sectiunile la cerere.
   • Se precompleteaza cu codurile fiscale ale gestiunilor care au cod owner completat (gestiuni de marfuri in custodie) sau cu partenerii care au marfa in custodie prin sistemul de Livrari din stocuri in contul 8033.
 • ​​Assets
  • ​Contine mijloacele fixe, valorile si amortizarile acestora
   • Face parte din sectiunile raportate anual.
 • ​​GeneralLedgerEntries (GLE- registrul jurnal general)
  • ​Contine registrul jurnal general
   • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
   • Programul va genera registre separate pentru clienti,furnizori,banca,casa si operatiuni diverse.
   • O inregistrare contabila va fi sparta in doua, una pentru debit si una pentru credit.
   • Customerid si Supplierid vor fi completate cu codul firmei raportoare pentru inregistrari fara clienti sau furnizori.
 • SalesInvoices (Facturi de vanzare)
  • ​Contine facturile catre clienti la nivel de linie
   • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
   • Programul va genera inregistrari din facturile emise prin stocuri,mijoace fixe, emitere automata facturi din EC si ce nu se regaseste in acestea va aduce doar sub forma de note contabile nu linii de factura. Restul sunt la nivel de linie de factura.
   • In functie de configurari se pot cumula date si din alte servere.
 • PurchaseInvoices (Facturi de cumparare)
  • ​Contine facturile de la furnizori la nivel de linie
   • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
   • Programul va genera inregistrari din facturile inregistrate prin stocuri, mijloace fixe si ce nu se regaseste in acestea va aduce doar sub forma de note contabile nu linii de factura. Restul sunt la nivel de linie de factura. De exemplu facturile de curent sunt aduse doar la nivel de nota contabila direct din EC deoarece nu se face receptie la ele si se accepta si note contabile la unele facturi.
   • In functie de configurari se pot cumula date si din alte servere.
 • Payments (Plati si incasari)
  • ​Contine incasarile si platile efectuate.
   • Face parte din sectiunile obligatorii ale raportarii lunare sau trimestriale.
   • Programul va genera inregistrari din incasarile din banca sau casa, mai putin viramente interne.
   • Va aduce de asemenea compensarile de facturi dar doar daca sunt operate prin EC-OD-Compensari nu prin note contabile simple.
   • Va aduce si deconturile operate proin EC-OD-Deconturi.
 • MovementOfGoods (Miscari de bunuri)
  • ​Contine tranzactiile de stocuri la nivel de produse, incluzand facturi,plus de inventar,avize, note de transfer, tranzactii prin care se poate reconstitui stocul. 
   • Face parte din sectiunile la cerere.
   • In functie de configurari se pot cumula date si din alte servere.
   • Datele sunt aduse doar din modulul STO.
 • AssetsTransactions (Miscari de mijloace fixe)
  • ​Contine tranzactiile de mijloace fixe. 
   • Face parte din sectiunile anuale.
   • In functie de configurari se pot cumula date si din alte servere.
 • Alte informatii ajutatoare
  • ​Daca la validare cu DukIntegrator primiti o eroare legata de o sectiune si o pozitie din cadrul sectiunii, puteti ajunge usor la ea din consultarea declaratiei trecand id-ul pozitiei in rubrica "Mergi la pozitia nr:" 
  • Daca aveti sectiuni SAF-T generate din alte aplicatii dar care respecta formatul SAF-T, acestea se pot importa sectiune cu sectiune din ecranul de consultare declaratie. Importul se face atat prin inlocuire completa sectiune cat si prin adaugare (matching).
  • Importul sectiounilor SAF-T in format XML compatibil SAF-T se poate face si pentru fisiere XML generate din Expert-Contab de pe alte servere.
  • Consultarea fisierului XML se poate face si cu aplicatii externe precum Notepad++.
  • Codurile de taxa SAF-T - cum se aleg si cum se completeaza in diferite cazuri (perechea TaxType si TaxCode)
   • Codurile de taxa "TaxType" (tipul de taxa precum TVA, impozite cu retinere la sursa,etc)  si "TaxCode" (analiticul codului de taxa din cadrul TaxType)  se precompleteaza de catre la generarea declaratiei SAF-T in 2 moduri:
    • Prin extragere din marcajul de tva ales la operarea facturilor (JVC)  folosit la jurnalul de tva daca la codul de taxa este trecut "300-000000 (Conform marcaj tva JVC) ".
    • Spre exemplu la o factura de cumparare cu tva 19, deductibila 100% dpdv al tva-ului se va alege codul "CBNO.19.XX.301101 - Achizitii deductibile 100% cu tva 19%". Daca la codul de taxa se trece "300-000000" atunci codul 301101 este codul de tva ce va ajunge in SAF-T la TaxCode iar la TaxType va ajunge codul 300-Taxa pe valoarea adaugata.In rubrica TAX din jurnal, codul 300-000000  inseamna ca codul de taxa il preia din jurnalul de cumparari-vanzari.
    • In modulul EC la operatiuni in dreptul taxei avem 2 rubrici numite TaxBase si TaxValue. Acestea contin valoarea bazei unde e cazul si valoarea taxei. Pentru TVA se completeaza la inregistrarea cu baza (ex la cumparari in dreptul 3xx,6xx=401 ia la vanzari in dreptul la 4111=7xx). Programul ajuta la precompletare. La partea cu tva deductibil/colectat valoarea taxei se lasa 0 si a bazei de asemenea. Se va alege de asemenea indicatorul de cont debitor/creditor pentru taxa atunci cand avem valoare ca sa stie programul la care din conturi ataseaza valoarea taxei in SAF-T->General Ledger Entries astfel incat valoarea taxei sa nu se raporteze de 2 ori.
    • Unele coduri precum cele legate de nota de salarii CAS,CASS,IMPOZIT,CAM, apar in nomenclatorul de taxe dar completarea acestora este optionala. (Vezi Ghid, versiunea 2, pagina 182 pentru o lista cu aceste coduri). Ca urmare la notele de salarii nu se completeaza vreo taxa.
    • A se vedea mai multe exemple in ghidul contribuabilului pe site-ul ANAF.
    • La plata TVA se pot folosi codurile 301-304 pentru a preciza tipul de plata (lunar,trimestrial,etc).  Asemenea si la plata altor taxe este catre stat prin banca/casa se trece codului de taxa platit.
    • Alt caz mai special este legat de codurile de taxa pentru vanzari prin casele de marcat fara factura. Marcajele de tva difera de cele pentru vanzari cu factura. Pentru operarea manuala a notelor de incasari prin casa de marcat cu 19% 5311=707,4427 se va alege din modulul EC codul VBNO.19.380301 (Livrări/ prestări pentru care nu există obligația emiterii facturii cu 19%) care este diferit de cel pentru vanzare cu factura VBNO.19.310309.  Pentru ca din modulele de stocuri marcajele de tva la vanzare se iau din nomenclatorul de activitati atasat notei contabile de descarcare marfa, am creat o rubrica noua la activitate marcaj tva pentru vanzari prin bon fiscal pentru a nu mai crea activitati noi separate pentru vanzarile cu factura si altul pentru cele prin bon fiscal. In acest fel programul va selecta automat la transferul in ec unul din cele 2 marcaje atasate activitatii in functie de tipul vanzarii (cu factura sau bon fiscal).
     • In ghid este un exemplu cu o factura emisa ulterior dupa un bon fiscal care nu se inregistreaza in contabilitate in registrul jurnal general. In acest sens la bonul fiscal se va trece codul "380301 Livrări/ prestări pentru care nu există obligația emiterii facturii 19%"  la 5311,707 iar la factura care apare doar la Sales Invoices "310327 Livrări de bunuri și prestări servicii pentru care este evidențiată suma taxei colectate". Cum in programul nostru o factura nu se poate inregistra fara contare caci inregistram 411,707,4427 si incasarea 5311=4111 si toate apar in registrul jurnal si nota de 5311=707,4427 ramane doar cu ce este bon fiscal fara factura nu avem cum sa facem in felul acesta pentru ca denatureaza corelatiile intre conturi/balante si registrul jurnal general. De aceea facturile vor avea codul de facura 310309 iar ce este doar bon fiscal 380301.  Codul 310327 nu se va folosi decat daca va inregistrati manual dumneavoastra altfel notele si factura se va adauga manual direct in SAF-T.
    • De asemenea sunt coduri noi pentru autocolectare tva VBAC...
    • Un alt caz special il reprezinta cumpararile cu tva deductibil 50%.
     • In acest va recomandam sa folositi urmatoarea solutie agreata si de ANAF  (vezi precizarile SAF-T din documentatia actualizata) si anume inregistrare facturii pe deductibilitate 100% si la ajustarea notei de tva se va alege codul pentru 50% dupa cum descriem mai jos:
     • In ultimele actualizari ale nomenclatoarelor SAF-T au inclus si o categorie noua "Achizitii nedeductibile 50%".
     • Sa presupunem ca avem o factura de 119 lei benzina deductibila  50% din punct de vedere al tva-ului. Nu ne intereseaza deductibilitatile cheltuielilor in acest exemplu ci doar deductibilitatea tva-ului. Tipurile de taxe deductibile/nedeductibile se refera la TVA nu la cheltuieli. 
      • Vom avea:
       • %       =   401   119 lei CBNO.19.XX.301101 Achizitii deductibile 100%
       • 6022  =   401   100 lei CBNO.19.XX.301101 Achizitii deductibile 100%
       • 4426  =   401    19 lei  CBNO.19.XX.301101 Achizitii deductibile 100%
       • 6022  =   4426 9.5 lei  CBTD.19.XX.391101 din "Achizitii nedeductibile 50%" (se scade din D300 la taxa dedusa) - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu 19% altele decat importurile deductibile 50%.
      • Pana acum se presupunea ca este ok sa le inregistram pe Achizitii nedeductibile 50% ca o clasificare a acestor inregistrari ceea ce nu era gresit daca nu faceam nota de ajustare. Deci nu inregistram pe Achizitii deductibile 50% direct pentru ca facem ajustare la urma ci pe achizitii deductibile 100% si apoi pe Achizitii nedeductibile 50%.
      • De asemenea si daca era nedeductibile 100%, daca se inregistra TVA-ul ca mai sus 4426=401 si apoi se punea toata suma pe cheltuiala 6xx=4426 se va alege tot cu 100% la credit 401 si pentru ajustare codul CBTD.19.XX.351101 de la categoria ACH_NEDEDUCTIBIL.