Salarii şi evidenţă personal - SAL

Evidenţa personalului:
 • Date de personal.
 • Întreţinuţi.
 • Consultări criteriale de personal.
 • Generare automată de adeverinţe sau contracte de angajare.
 • Evidenţa personalului pe: Puncte de lucru, Secţii, Formaţii.
 • Funcţii de personal cu posibilitate de selecţie din C.O.R.
 • Programarea concediilor de odihnă.

- Grile:

 • Spor de vechime, de fidelitate, concedii de odihnă.

- Avans, avans concediu, avans prime

- Prezenţă:

 • Timp normal, noapte, suplimentar.
 • Concediu de odihnă cu calcul automat bază de calcul.
 • Concediu de boală cu calcul automat zile fond unitate/CAS, medie pe ultimele 6 luni.
 • Ore fără plată, învoiri, nemotivate, etc.

- Sume până la brut:

 • Sporuri, prime, etc.

- Sume după brut:

 • Reţineri avans, popriri, pensii alimentare, rate, etc.

- Liste:

 • Stat de plată, fluturaşi, recapitulaţii, notă contabilă.
 • Liste reţineri.
 • Concediu de odihnă (drept, efectuat, restanţă).
 • Concedii de boală pe tipuri.
 • Fişe de salarii şi concedii.
 • Declaraţii automate la: CAS, ŞOMAJ, CASS, Concedii şi indemnizaţii, ITM, Fişe fiscale.
 • Listă carduri în formatul specific băncii.
 • Foaie colectivă de prezenţă. etc.
 • şi altele

- Alte:

 • Transfer automat note contabile în contabilitate.
 • Calcul salarii şi invers (de la net la brut).
 • Culegere pontaj pe formaţii şi lucrări.