Evidenţă tichete de masă - TIC

  • Operare intrări de tichete.
  • Preluare din contabilitate a zilelor de delegaţii.
  • Preluare din salarii a zilelor lucrate.
  • Calcul şi listă pe angajaţi a tichetelor cuvenite.
  • Scădere automată din stocul de tichete.
  • Proces verbal de plăţi.