Gestiune mijloace fixe - MF

 • Catalog de clasificare, categorii de mijloace fixe.
 • Intrări-ieşiri de mijloace fixe:
  - intrări de la furnizori, de la subunităţi, adăugare de componente la un mijloc fix existent.
  - ieşiri prin vânzare, transfer la subunităţi, casare.
 • Notă de transfer între gestionari.
 • Fişa mijlocului fix.
 • Calcul amortisment lunar.
 • Situaţia amortizării lunare şi cumulate pe secţii şi categorii.
 • Reevaluarea unui mijloc fix.
 • Transfer în contabilitatea generală cu contabilizarea automată a tuturor operaţiunilor (intrări, ieşiri, reevaluare, amortisment).
 • Urmărirea cheltuielilor cu amortismentul pe secţii, maşini, articole bugetare, etc.
 • Ataşare de informaţii suplimentare unui mijloc fix (imagine, document Word, etc.)