Contabilitate generală - EC

- Contabilitatea generală sintetică şi analitică:

 • Contabilitate generală.
 • Urmărire analitică conturi de creanţe-datorii    (clienţi, furnizori, creditori, etc.).
 • Jurnale de clienţi, furnizori, bancă, casă,     operaţiuni diverse.
 • Fişe de cont, balanţe.
 • Articole contabile predefinite şi concomitente.
 • Operaţiuni simultane pe luna de gestiune şi pe următoarele luni.
 • Redeschiderea unei luni închise (la nevoie).

- Execuţie bugetară:

 • Evidenţiere plăţi şi cheltuieli pe:
  - surse de finanţare
  - capitole şi subcapitole
  - articol şi aliniat.
 • Buget de venituri şi cheltuieli.
 • Editare automată Contul de execuţie bugetară.
 • Editare automată Fişa de operaţiuni bugetare.

- Angajamente şi ordonanţări:

 • Editare automată angajamente bugetare şi legale.
 • Editare automată ordonanţare la plată.