Gestiune stocuri - STO

 • Intrări-ieşiri de materiale, alimente, medicamente şi obiecte de inventar.
 • Preţuri diferite la acelaşi material.
 • Coduri de bare, Casă de marcat.
 • Editare automată a documentelor: Recepţie, Notă de transfer, Bon de consum , Factură, Aviz, etc. (cu influenţarea simultană a stocului).
 • Fişă de magazie.
 • Balanţa cantitativă a stocurilor; balanţa conturilor    de stocuri.
 • Urmărire consumuri materiale pe secţii, maşini, etc.
 • Evidenţa obiectelor de inventar pe fiecare loc de folosinţă.
 • Situaţia intrărilor pe produse/furnizori; a ieşirilor pe materiale/secţii.
 • Notă contabilă intrări-ieşiri.
 • Notă contabilă pe articole bugetare şi aliniate.
 • Transfer în contabilitate generală.
 • Situaţiile se pot scoate pe orice perioadă închisă sau deschisă.