Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru utilizatorii finali

Cea mai recentă actualizare: 09 aprilie 2019

Care este scopul acestui document?

Info - Expert Ghircoiaș se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când dumneavoastră folosiți aplicațiile noastre, precum și site-urile web.

Aceasta se aplică tuturor utilizatorilor finali, inclusiv utilizatorii care sunt abonați și cei care nu sunt abonați.

I. Introducere

Info - Expert Ghircoiaș („Noi”) este operatorul de date privind datele dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea dumneavoastră și integritatea personală atunci când utilizați aplicațiile mobile, precum și aplicatiile desktop, portalurile și site-urile web oferite de noi (împreună „Servicii”). Această Politică de confidențialitate vă va ajuta să înțelegeți tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, motivul pentru care sunt colectate și modul în care sunt utilizate de către noi. Va clarifica modul în care vă puteți exercita drepturile atunci când ne încredințați gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă cerem să acordați câteva momente pentru a citi cu grijă această Politică de confidențialitate și pentru a vă familiariza cu conținutul acesteia. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact oferite la finalul acestei Politici de confidențialitate.

Vă rugăm să rețineți că Serviciile noastre pot conține linkuri de la și către site-uri web care pot fi deținute de advertiseri și companii partenere. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web sau folosiți aceste servicii ale terților, trebuie să știți că acești au propriile lor politici de confidențialitate și că nu ne asumăm responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către aceștia.

Oferim Serviciile noastre doar persoanelor care au vârsta de cel puțin 16 ani. În consecință, nu vindem și nu solicităm date cu bună știință de la copii cu vârsta mai mică de 16 ani.

II. Numele și adresa operatorului

Operatorul în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și alte legi naționale de protective a datelor a statelor membre, precum și alte prevederi legale privind protecția datelor, este:

Info - Expert Ghircoiaș Srl
Str. G-ral Magheru Nr.17 Ap.4
Sibiu
România
Fax: +40 369 452 519
E-mail: office@info-expert.ro
Site web: www.info-expert.ro

III. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este: Federiga Sorin

E-mail: office@info-expert.ro
Site web: www.info-expert.ro

IV. Informații generale privind prelucrarea datelor

1. Sfera procesării datelor cu caracter personal

În general, înregistrăm doar datele personale pe care le dezvăluiți dumneavoastră atunci când utilizați Serviciile noastre ca parte din conectarea sau înregistrarea dumneavoastră și posibil în timpul utilizării serviciilor. Datele cu caracter personal sunt cele care conțin informații despre circumstanțe personale sau factuale. La conectarea sau înregistrarea ca utilizator pe site-ul nostru web, trebuie doar să furnizați o adresă de e-mail și, dacă se aplică, un nume de utilizator și o parolă. La înregistrarea pentru anumite Servicii, adresele de e-mail nu sunt colectate în timpul înregistrării, ci doar mai târziu în timpul utilizării Serviciului. Parola este păstrată într-o formă criptată, ceea ce nu permite niciodată o deducție a parolei adevărate.

În contextul implementării contractului încheiat al utilizatorului, în special în contextul Serviciilor cu plată pe care le-ați ales, poate fi necesară dezvăluirea unor date suplimentare, precum nume complet, adresă, detaliile contului etc. Uneori, este necesar să cereți informații personale precum numele dumneavoastră, adresa, adresa de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon în scopul procesării solicitărilor dumneavoastră sau oferirii de suport. Info - Expert Ghircoiaș Srl va trata aceste date în deplină confidențialitate, respectând prevederile legale privind protecția datelor. În principiu, Info - Expert Ghircoiaș Srl nu va dezvălui astfel de informații unor terți fără permisiunea dumneavoastră, decât dacă este necesar pentru implementarea și executarea contractului, pentru procesarea cererii dumneavoastră sau pentru sprijinul dumneavoastră sau în cazul unui permis legal.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem consimțământul persoanelor în cauză pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 (1)(a) al Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) servește ca temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru îndeplinirea unui contract a cărui parte este persoana în cauză, Art. 6 (1)(b) din RGPD servește ca temei juridic. Aceasta se aplică de asemenea procesării necesare pentru a îndeplini acțiuni pre-contractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă firma noastră, Art. 6(1)(c) din RGPD servește ca temei juridic.

În eventualitatea în care interese vitale ale persoanelor în cauză sau a altor persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6(1)(d) din RGPD servește ca temei juridic.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interese legitime ale companiei noastre sau a unei terțe părți, și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei în cauză nu au prioritate față de interesele menționate primele, Art. 6(1)f servește ca temei juridic pentru prelucrare.

3. Ștergerea datelor și durata stocării acestora

Datele cu caracter personal al persoanei în cauză sunt șterse sau blocate de îndată ce scopul pentru stocarea lor nu mai există. În plus, o astfel de stocare poate avea loc dacă există prevederi pentru aceasta din partea legislatorului național sau european în regulamentele, legile și alte regulamente UE la care se supune operatorul. Blocarea sau ștergerea datelor are loc de asemenea când perioada de stocare menționată mai sus se termină, cu excepția situației în care stocarea datelor este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

4. Securitatea datelor

Info - Expert Ghircoiaș Srl face eforturi rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și utilizarea neautorizată sau falsificarea acestor date și pentru a reduce la minim riscurile corespunzătoare. Totuși, furnizarea de date cu caracter personal, indiferent dacă este în persoană, la telefon sau prin internet, implică întotdeauna riscuri și nici un sistem tehnologic nu este complet lipsit de posibilitatea de a fi manipulat sau sabotat.

Info - Expert Ghircoiaș Srl procesează informațiile colectate de la dumneavoastră în conformitate cu legea română și europeană privind protecția datelor. Toți angajații sunt obligați să respecte prevederile privind confidențialitatea și protecția datelor și sunt instruiți în această privință. Datele dumneavoastră sunt transmise într-o formă criptată folosind metoda SSL.

V. Furnizarea serviciilor noastre și crearea de fișiere-jurnal

1. Sfera de aplicare și descrierea procesării de date

De fiecare dată când este accesat site-ul nostru web, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul informatic al computerului care accesează.

Următoarele date sunt colectate aici:

 • protocol de internet
 • adresa IP
 • URL-ul site-ul web de trimitere de unde a fost cerut fișierul
 • data și momentul accesului
 • tipul de browser și sistemul de operare
 • pagina vizitată de dumneavoastră
 • cantitatea de date transferate
 • statusul accesului (fișier transferat, fișier care nu a fost găsit etc.),
 • durata și frecvența utilizării

Datele sunt de asemenea stocate în fișierele-jurnal ale sistemului nostru. Stocarea acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului nu are loc.

La accesarea aplicațiilor mobile, sunt colectate următoarele date și informații:

 • Protocol de internet
 • Adresa IP
 • Data și momentul accesului
 • tipul de dispozitiv și sistemul de operare
 • cantitatea de date transferate
 • statusul accesului (fișier transferat, fișier care nu a fost găsit etc.),
 • durata și frecvența utilizării
 • este posibil să fie stocate ID-urile Google Play pentru a vă conecta la mai multe dispozitive.

Dacă are loc o eroare în timpul utilizării Serviciilor noastre și noi dorim să îndreptăm această situație, este posibil să colectăm alte date, de ex. ID-ul Utilizatorului și numele de utilizator.

2. Bază legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor-jurnal este furnizată de Art. 6(1)(f) RGPD.

3. Scopul procesării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite livrarea Serviciilor către computerul utilizatorului. Pentru acest scop, trebuie stocată adresa IP a utilizatorului pe durata sesiunii.

Stocarea în fișierele-jurnal este realizată pentru a asigura funcționalitatea Serviciilor. În plus, datele sunt utilizate de noi pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre informatice. Evaluarea datelor pentru scopuri de marketing nu are loc în acest context. Are loc doar o evaluare statistică a seturilor de date.

Info - Expert Ghircoiaș Srl își rezervă dreptul de a stoca adrese IP și fișiere-jurnal pentru a perioadă de maxim 30 de zile după ce site-ul web a fost folosit pentru a monitoriza respectarea termenilor de utilizare și regulilor de utilizare a site-ului. În special, această procedură este folosită pentru a împiedica orice situație de abuz sau de a rezolva aceste situații și, de la caz la caz, de a trimite datele în acest scop către autoritățile de investigare. În afară de aceea, orice altă analiză a datelor este făcută în formă anonimă pe cât de mult posibil. După finalul acestei perioade, adresa IP și fișierele-jurnal sunt complet șterse, cu excepția cazului în care există cerințe de stocare statutare obligatorii sau proceduri de investigare specifice de urmărire penală și abuz aflate în desfășurare.

Aceste scopuri constituie de asemenea interesul nostru legitim și predominant legat de prelucrarea datelor conform Art. (6)(f) din RGPD.

4. Durata stocării

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului colectării lor. În cazul în care datele sunt colectate pentru furnizarea site-ului web, acesta este cazul când sesiunea respectivă a luat sfârșit.

5. Posibilitatea obiecției și eliminării

Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișiere-jurnal este esențială pentru funcționarea site-ului web. În consecință, nu există posibilitatea obiecției din partea utilizatorului.

VI. Solicitări prin intermediul formularului de contact, e-mailului și instrumentului de suport

1. Sfera de aplicare și descrierea procesării datelor

a) Formularul de contact

Pe site-ul nostru web, este disponibil un formular de contact care poate fi folosit pentru a ne contacta în mod electronic. Dacă un utilizator alege această opțiune, datele introduse în interfața de introducere a datelor vor fi transmise către noi și stocate. Aceste date sunt:

 • Nume
 • Adresa de e-mail
 • Mesajul

Suplimentar, la momentul trimiterii mesajului sunt stocate următoarele date:

 • adresa IP a utilizatorului
 • data și momentul transmiterii

Pentru prelucrarea datelor, se face referire la această politică de confidențialitate în contextul procesului de transmitere.

b) E-mail

În mod alternativ, este posibil să ne contactați prin intermediul adreselor de e-mail oferite. În acest caz, sunt stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul.

c) Instrumentul de suport

În mod alternativ, ne puteți contacta prin intermediul instrumentului nostru de suport integrat în Serviciul nostru. Atunci, va stoca datele dumneavoastră de utilizator și conținutul solicitării de suport, precum și ora solicitării.

Nu se transmit niciun fel de date către terțe părți în acest context. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

2. Baza legală

Baza legală pentru prelucrarea datelor este Art. 6(1)(f) din RGPD. Dacă contactul prin e-mail are ca scop finalizarea unui contract sau servește pentru executarea contractului, baza legală suplimentară pentru prelucrare este Art. 6 (1)(b) din RGPD.

3. Scopul procesării datelor

Prelucrarea datelor personale ne ajută doar pentru procesarea contactului și a solicitării de suport. Celelalte date cu caracter personal procesate în cadrul procesului de transmitere servesc pentru a preveni utilizarea abuzivă a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre informatice.

4. Durata stocării

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul colectării lor.

5. Posibilitatea obiecției și eliminării

În orice moment după ce ne contactați, aveți opțiunea de a obiecta față de prelucrarea datelor cu caracter personal, indiferent dacă aceasta a fost făcută prin intermediul formularului de contact, e-mailului sau instrumentului de suport. Într-un astfel de caz, conversația nu mai poate continua și problema dumneavoastră poate să nu fie tratată în mod concludent.

VII. Transmiterea buletinelor informative (newsletter-uri)

Vă puteți abona pe site-urile noastre web pentru un buletin informativ referitor la aplicație. Pentru aceasta, avem nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail.

În plus, trebuie să verificăm, luând în considerare regulamentele legale relevante, că sunteți proprietarul real al adresei de e-mail furnizată și că doriți să primiți buletinul informativ. În acest scop, vă trimitem un e-mail de validare.

Sunt colectate informații tehnice, precum informații despre browser-ul sau sistemul dumneavoastră de operare, precum și adresa dumneavoastră IP, locația și ora recuperării. Aceste informații sunt anonimizate și evaluate în mod independent față de individ.

Din moment ce transmiterea și recepționarea buletinului informativ depind de consimțământul dumneavoastră, puteți revoca acest consimțământ pentru colectarea și stocarea datelor dumneavoastră în orice moment fără a oferi motivele pentru aceasta. În acest scop, utilizați link-ul de dezabonare care poate fi găsit la finalul buletinului nostru informativ.

În plus, aveți opțiunea să optați pentru refuzarea primirii buletinelor informative în opțiunea Contul Meu secțiunea Newsletters.

VIII. Transmiterea de notificări de tip „push” (push notification) prin aplicația Notificări Expert - Contab

1. Sfera de aplicare și descrierea procesării datelor

Dacă ați selectat setările corespunzătoare pe dispozitivul dumneavoastră, Info - Expert Ghircoiaș Srl poate trimite notificări de tip „push” către dispozitivul dumneavoastră mobil pentru a vă oferi actualizări privind aplicația și alte știri relevante. Puteți gestiona notificările de tip „push” de pe pagina „Opțiuni” sau „Setări” din aplicația mobilă sau din setările dispozitivului dumneavoastră.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor în prezența unui contract este conform Art. 6 (1)(b) din RGPD.

3. Scopul procesării datelor

Notificările de tip „push” sunt notificări speciale care sunt afișate direct pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Notificările conțin, de exemplu, că aplicația Expert-Contab - modulul EC - a fost actualizată și ce modificări conține. Ca regulă generală, notificările de tip „push” conțin scurte mesaje care se concentrează pe ceea ce este esențial.

4. Posibilitatea obiecției și eliminării

Puteți opri notificările de tip „push” după cum urmează:

a) Android

Deschideți Setări > Aplicații și notificări > Notificări > Notificări ale aplicațiilor > Numele aplicației. Pe acest ecran puteți controla dacă și cum sunt arătate Notificările de tip „push”.

IX. Utilizarea de module cookie

1. Sfera de aplicare și descrierea procesării datelor

Pentru a ne asigura că primiți cele mai relevante informații și cea mai bună experiență atunci când vizitați site-ul nostru web, vor fi colectate informații și date prin intermediul utilizării cookie-urilor. Ne ajută pe noi (și pe alte terțe părți autorizate) să vă furnizăm o experiență personalizată atunci când vizitați Site-ul nostru web, și ne permite de asemenea să ne îmbunătățim Serviciile și să ne asigurăm că găsiți cu ușurință ceea ce doriți. Dorim ca dumneavoastră să înțelegeți modul în care utilizăm cookie-urile.

Cookie-urile sunt mici bucăți de date (fișiere text) care sunt trimise către browser-ul dumneavoastră de la un server web și stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru ca site-ul web să recunoască dispozitivul dumneavoastră. Există două tipuri de cookie-uri, cookie-uri permanente și temporare (sau „de sesiune”). Cookie-urile permanente sunt stocate ca fișier pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil pentru o perioadă mai lungă de timp. Cookie-urile de sesiune sunt plasate temporar pe computerul dumneavoastră când vizitați Site-ul nostru web, dar sunt șterse când închideți pagina. Dacă nu doriți să acceptați cookie-uri, puteți ajusta setările din preferințele de securitate ale browser-urilor dumneavoastră web, vedeți mai jos mai multe informații despre aceasta.

Noi și furnizorii noștri de servicii pot folosi următoare categorii de cookie-uri:

a) Cookie-uri esențiale

Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru ca noi să furnizăm Serviciile noastre. De exemplu, putem utiliza aceste cookie-uri pentru a autentifica și identifica membri noștri atunci când ei utilizează Site-ul nostru pentru ca noi să putem oferi Serviciile noastre. Fără aceste cookie-uri, nu am putea să vă recunoaștem și nu ați putea să accesați Serviciile noastre. Acestea ne ajută de asemenea pentru a aplica Termenii și condițiile noastre și de a menține securitatea Serviciilor noastre.

b) Cookie-uri de performanță și funcționalitate

Aceste cookie-uri nu sunt strict necesare, dar ne permit să personalizăm experiență dumneavoastră online a Site-ului nostru. De exemplu, acestea ne permit să reținem preferințele dumneavoastră ceea ce înseamnă că nu trebuie să reintroduceți informațiile pe care le-ați furnizat deja de ex. atunci când vă înscrieți la Serviciile noastre. De asemenea, folosim aceste cookie-uri pentru a colecta informații (de ex. pagini populare, tipare de vizualizare, direcționări automate (click-throughs)) despre utilizarea Serviciilor noastre de către vizitatori pentru ca noi să putem îmbunătăți Site-ul și Serviciile noastre și pentru a desfășura cercetarea de piață. Dacă alegeți să ștergeți aceste cookie-uri, veți avea funcționalitate limitată a serviciilor noastre.

c) Cookie-uri în scopuri publicitare

Aceste cookie-uri utilizează informații despre utilizarea Site-ului nostru și a altor site-uri web de către dumneavoastră, de ex. paginile pe care le vizitați sau răspunsurile dumneavoastră la anunțuri publicitare, pentru a furniza anunțuri care sunt mai adaptate dumneavoastră, atât în cadrul Site-ului nostru, cât și în afara acestuia. Aceste tipuri de anunțuri sunt numite „Advertising pe bază de interes”. Multe din aceste tipuri de cookie-uri aparțin furnizorilor noștri de servicii. Pentru advertiseri terțe părți, vedeți mai multe mai jos.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu utilizarea de cookie-uri este Art. 6(1)(f) din RGPD.

3. Scopul procesării datelor

Utilizăm informațiile de la cookie-uri pentru a face Site-ul nostru web cât mai prietenos cu utilizatorul și pentru a ne permite să vă oferim recomandări personalizate. Putem, de asemenea, să utilizăm un număr de terțe părți autorizate care pun cookie-uri pe Site-ul nostru web pentru a livra serviciile pe care le furnizează ei (cookie-uri terțe părți).

Cookie-urile permanente sunt utilizate într-un număr de moduri, inclusiv:

 • Pentru a vă permite să vă mișcați între pagini în cadrul Serviciilor noastre fără a trebui să reintroduceți informații.
 • Pentru a ne ajuta să vă recunoaștem când vă întoarceți la Site-ul nostru web pentru a utiliza Serviciile noastre.
 • Pentru a vă permite acces la informații stocate.
 • Pentru a ne asigura că nu vi se cere în mod repetat să completați formulare de sondaj.

Noi (și terțele noastre părți autorizate) putem folosi informații fără caracter personal atât de la cookie-urile permanente, cât și de cookie-urile de sesiune în scopuri statistice, după cum urmează:

 

 • Pentru a determina care sunt părțile cele mai populare ale Serviciilor noastre.
 • Pentru a monitoriza utilizarea Serviciilor noastre și Site-ului nostru web (frecvență și durată)
 • Pentru a oferi informații anonime către terțe părți pentru ca dumneavoastră să primiți anunțuri publicitare mai corespunzătoare.
 • Pentru a urmări succesul produsului.
 • Pentru a determina cât de des vizitați Serviciile noastre dumneavoastră și alți utilizatori și interacțiunea dumneavoastră.

Setăm și citim propriile noastre cookie-uri pentru următoarele funcționalități (cookie-uri primă parte):

a) Cookie Ține-mă minte

Pentru a vă oferi funcționalitatea „ține-mă minte”: Permitem utilizatorilor să se conecteze la aplicație prin intermediul acestui cookie. Acesta poate fi dezactivat deselectând „Ține-mă minte” la conectarea manuală. Dacă selectați funcția „Ține-mă minte”, va fi instalat un cookie permanent în dispozitivul pe care îl folosiți, pentru ca dumneavoastră să nu trebuiască să vă conectați din nou atunci când navigați Serviciile. Dacă vă deconectați de la un Serviciu, cookie-ul va fi șters din nou.

b) Cookie versiune de limbă

Pentru a ne asigura că vă este arătată versiunea de limbă corectă.

c) Cookie de tip „snippet” terță parte

Setăm un cookie pentru a înregistra decizia dumneavoastră privind cookie-urile și fragmentelor de urmărire ale terțelor părți.

Folosim, de asemenea, un număr de cookie-uri terță parte ca parte a Serviciilor noastre. Aceste cookie-uri sunt guvernate de respectivele site-uri și nu sunt controlate de noi. Puteți dezactiva instalarea unora dintre aceste cookie-uri din setările generale ale browser-ului, pentru altele va trebui să mergeți la respectivele site-uri web și să urmați instrucțiunile oferite.

De exemplu, se verifică ce versiune de limbă utilizați pentru accesarea Serviciilor noastre. Dacă ați aflat de serviciile noastre prin intermediul unuia dintre partenerii noștri, stocăm informații privind identitatea partenerului.

Advertiseri terță parte: Putem folosi advertiseri, rețele publicitare terțe părți și alte companii de publicitate pentru a transmite anunțuri publicitare în cadrul Serviciilor noastre.

În scopul menționat mai sus, interesul nostru legitim constă de asemenea în prelucrarea datelor cu caracter personal conform Art. 6(1)(f) din RGPD.

4. Durata stocării

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului colectării lor.

5. Posibilitatea obiecției și eliminării

Dacă nu doriți ca aceste cookie-uri să fie stocate pe calculatorul dumneavoastră sau doriți să fiți informat în privința stocării acestora, puteți preveni instalarea cookie-urilor printr-o ajustare a programului browser-ului dumneavoastră selectând opțiunea „nu accepta cookie-uri” în setările browser-ului dumneavoastră sau refuzând utilizarea urmăririi de către terțe părți la prima vizită pe site-ul web. Instrucțiunile producătorului browser-ului dumneavoastră vă va oferi mai multe detalii despre cum funcționează aceasta (sau vedeți https://www.aboutcookies.org. ). Totuși, am dori să subliniem faptul că prin blocarea cookie-urilor, este posibil să descoperiți că nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului web în întregime.

În plus, aveți opțiunea de a opta să refuzați urmărirea de către terțe părți în Fereastra Utilizare de date din cadrul oricăruia dintre jocurile noastre din categoria „Opțiuni”.

a) Android

Deschideți setările din lista dumneavoastră de aplicații și atingeți „butonul Anunț Publicitar”. De îndată ce ați deschis fereastra de anunțuri, puteți dezactiva ID-ul Google Avertising.

b) iOS

Deschideți setările de pe dispozitivul mobil (de ex iPhone sau iPad) și selectați opțiunea din meniu „Protecția datelor”. În cadrul opțiunii „Advertising”, puteți închide urmărirea anunțurilor.

X. Transferul datelor cu caracter personal către terți

Info Expert - Ghircoias Srl va transfera doar datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau cele legate de facturare către terțe părți, adică companiile care cooperează cu Info Expert - Ghircoias Srl sau furnizorii externi de servicii, în măsura în care aceasta este necesară pentru îndeplinirea contractului, pentru procesarea plăților, cât și pentru protecția altor utilizatori și este permisă sau prevăzută din punct de vedere juridic.

Aceasta se aplică în special procesării plăților făcute prin intermediul unor furnizori externi de servicii aleși de dumneavoastră (de ex. bănci, companii de carduri de credit furnizori de servicii de plăți precum Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). Interesele dumneavoastră protejate vor fi luate în considerare în conformitate cu prevederile statutare. Furnizorii externi de servicii sunt necesari pentru a vă trata datele în mod confidențial și în siguranță și vă pot folosi datele dumneavoastră doar în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

În cazul întârzierii plății, putem să delegăm o agenție de recuperare a datoriilor sau un avocat pentru a colecta datoria restantă. În acest scop, datele necesare vor fi date mai departe și utilizate în conformitate cu toate liniile directoare privind protecția datelor.

În plus, informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi împărtășite dacă este necesar să protejăm alți utilizatori sau pentru a contracara amenințări la adresa securității publice sau de stat sau pentru urmărirea penală a infracțiunilor și este permisă de prevederile juridice privind protecția datelor. Interesele dumneavoastră protejate vor fi luate în considerare în conformitate cu prevederile statutare. Vă rugăm să rețineți că Info Expert - Ghircoias Srl poate fi obligată să dezvăluie date datorită prevederilor statutare sau, de exemplu, o hotărâre judecătorească (de ex. dezvăluiri către autorități de investigare). Dezvăluirea are loc întotdeauna în măsura în care este necesară și prevăzută sau permisă din punct de vedere legal.

2. Google Analytics

a) Sfera de aplicare și descrierea procesării datelor

Acest site web utilizează serviciul „Google Analytics”, care este furnizat de Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlanda) pentru analiza site-ului web de către utilizatori. Serviciul utilizează „cookies” – fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră. Informațiile colectate de cookie-uri sunt de obicei trimise la un server Google și stocate acolo.

Pe acest site web este utilizată anonimizarea IP. Adresa IP a utilizatorilor din cadrul statelor membre ale UE și ale Zonei economice europene vor fi prescurtate. Această prescurtare elimină trimiterea personală către adresa dumneavoastră IP. În cadrul acordului de prelucrare a datelor la comandă, pe care l-am încheiat cu Google, Google utilizează informații colectate pentru a analiza utilizarea site-ului web și activitatea și pentru a oferi servicii legate de utilizarea internetului.

b) Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru această prelucrare Art. 6 para. 1 litera f din RGPD. Am stabilit un acord de prelucrare a datelor la comandă cu Google.

c) Scopul prelucrării datelor

În numele nostru, Google utilizează aceste informații pentru a analiza utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, pentru a compila rapoarte referitoare la activitatea site-ului web și pentru a oferi alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră prin intermediul Google Analytics nu este combinată cu alte date Google.

d) Durata stocării

Datele vor fi reținute de Google timp de 26 de luni; datorită prescurtării adreselor IP, nu vor fi stocate date cu caracter personal.

e) Obiecție și eliminare

Aveți opțiunea de a împiedica stocare cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră prin configurarea corespunzătoare a browser-ului. Nu există garanție că veți putea accesa toate funcțiile site-ului web fără restricții dacă browser-ul dumneavoastră nu permite cookie-uri. Mai mult, puteți utiliza un modul de extensie al browser-ului pentru a preveni trimiterea către Google și utilizarea de către Google a informațiilor colectate de cookie-uri (inclusiv adresa IP). Următorul link vă duce la modulul de extensie necesar:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mai multe informații despre modul în care Google. Utilizează datele dumneavoastră, pot fi găsite aici:https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

XI. Utilizarea altor serviciilor oferite de terți

1. Google Maps

Site-urile noastre web utilizează hărți de la Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlanda). Când accesați una dintre paginile noastre cu o hartă relevantă, conținutul hărții este preluat de pe serverele Google. Dacă sunteți conectat cu contul dumneavoastră de Google, Google poate combina comportamentul dumneavoastră de navigare cu alte informații. Utilizarea Google Maps este în interesul unei reprezentări rezonabile a serviciilor noastre. Aceasta constituie un interes legitim în sensul Art. 6, para. 1, litera f a RGPD. Politica de protecție a datelor Google se aplică: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

2. YouTube

Site-urile noastre web utilizează videoclipuri de la YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, SUA, o companie a Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlanda). Pentru aceasta, utilizăm opțiunea „Modul sporit de protecție a datelor” pusă la dispoziție de YouTube. Încărcând unul din site-urile noastre prin intermediul unui videoclip YouTube, conținut de la YouTube va fi încărcat. Dacă sunteți conectat cu contul dumneavoastră de YouTube, YouTube va avea posibilitatea de a combina comportamentul dumneavoastră de navigare cu alte informații. Utilizarea videoclipurilor YouTube servește scopului oferirii unei reprezentări rezonabile a serviciilor noastre. Politica de protecție a datelor YouTube se aplică:https://www.google.de/intl/ro/policies/privacy/.

XII. Drepturile persoanelor vizate

Dacă sunt procesate datele dumneavoastră personale, sunteți o persoană vizată conform definiției din RGPD și aveți următoarele drepturi din partea operatorului:

1. Dreptul la informații

Puteți cere operatorului să vă clarifice dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi.

Dacă există o astfel de prelucrare, puteți cere operatorului să vă furnizeze următoarele informații:

 1. scopurile pentru care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 2. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 3. Destinatarii și/sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal în cauză au fost sau continuă să fie dezvăluite;
 4. Durata planificată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă informațiile specifice nu pot fi furnizate, criteriile pentru determinarea duratei stocării;
 5. existența dreptului de a cere din partea operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal privind persoanele vizate sau pentru a obiecta privind o astfel de prelucrare;
 6. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 7. acolo unde datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informație disponibilă privind sursa acestora;
 8. existența luării de decizii automatizate, inclusiv realizarea de profiluri, la care se face referință în Articolul 22(1) și (4) și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificarea și consecințele avute în vedere privind o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.

Aveți dreptul să cereți informații pentru a afla dacă date cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră sunt transferate către o terță țară sau o organizație internațională. În această privință, puteți cere să fiți informat privind garanțiile aplicabile conform Art. 46 din RGPD asociat cu respectivul transfer.

Vom răspunde la solicitări în decurs de o lună de la primirea cererii.

2. Dreptul la rectificare

Aveți de asemenea dreptul la rectificare și/sau completare din partea operatorului, dacă datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc pe dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete. Operatorului are obligația de a implementa rectificarea imediat.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazul următoarelor circumstanțe, puteți pretinde restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră:

 1. dacă corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru perioada în care operatorul verifică corectitudinea datelor cu cracter personal;
 2. dacă procesarea nu este legală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, cerând ca utilizarea lor să fie restricționată în schimb;
 3. dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile prelucrării acestora, dar dumneavoastră o cereți pentru susținerea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
 4. dacă ați depus o obiecție privind prelucrarea conform Art. 21, Para. 1 din RGPD, și nu a fost încă stabilit dacă motivele afirmate de operator prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

Dacă prelucrarea a fost restricționată, astfel de date personale vor fi, cu excepția stocării, procesate doar cu consimțământul dumneavoastră; în scopul susținerii, exercitării sau apărării unor acțiuni în justiție; pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; sau pentru motivele unui interes public important al Uniunii sau al unui Stat membru.

Dacă restricția de procesare a fost impusă în una dintre circumstanțele de mai sus, veți fi informat de operator înainte ca restricția să fie ridicată..

4. Dreptul la ștergere

Veți avea posibilitatea de a vă șterge contul dumneavoastră la https://info-expert.ro/user, opțiunea "ANULARE CONT". Apoi, vom șterge toate datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să le stocăm. 

a) Obligația de a șterge

Aveți dreptul de a cere ca operatorul să șteargă toate datele cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul va avea obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate acolo unde se aplică una din următoarele justificări:

 1. datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate, respectiv prelucrate;
 2. v-ați revocat consimțământul în baza căruia s-a efectuat colectarea de date, conform Art. 6, Para. 1, Lit. a, sau Art. 9, Para. 2, Lit. a din RGPD, și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrarea acestora.
 3. depuneți o obiecție la prelucrare, conform Art. 21, Para. 1 din RGPD, și nu există justificări prevalente pentru prelucrare, sau depuneți o obiecție la prelucrare conform Art. 21, Para. 2 din RGPD.
 4. datele cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră trebuie șterse în scopul respectării obligației legale conform legilor Uniunii sau Statului membru de care este guvernat operatorul;
 6. datele cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii privind societatea informațională la care se referă Articolul 8, Para. 1, RGPD.

b) Informații pentru terțe părți

Dacă operatorul a făcut publice date cu caracter personal și este obligat conform Art. 17, Para. 1 RGPD să șteargă datele personale, operatorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, va urma pașii rezonabili, inclusiv măsurile tehnice, de a informa operatorii care procesează datele cu caracter personal pentru care dumneavoastră, ca persoană vizată, ați cerut ștergerea de către operatorii respectivi a oricăror linkuri către, sau copii sau reproduceri a acestor date cu caracter personal.

c) Excepții

Dreptul la ștergere nu se va aplica de câte ori procesarea este necesară în scopul:

 1. exercitării dreptului la libertatea de exprimarea și informare;
 2. respectarea unei obligații legale care necesită procesarea legislației Uniunii sau a unui Stat membru de care operatorul este guvernat sau pentru performanța unei sarcini îndeplinită în interes public sau pentru exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 3. motive de interes public din zona sănătății publice conform Art. 9 Para. 2 Lit. (h) și (i), precum și Art. Para. 3 RGPD;
 4. scopuri de cercetare istorică, științifică sau de arhivă sau scopuri statistice servind interesul public, conform Art. 89, Para. 1 RGPD, dacă există un motiv oferit de aceasta
 5. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în instanță.

5. Dreptul la informare

Dacă vă exercitați dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării din partea operatorului, acesta din urmă are obligația de a notifica toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite date cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră referitor la această rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării acestora, cu excepția cazului în care această acțiune se dovedește a fi imposibilă sau asociată cu un cost disproporționat.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi date cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră pe care le-ați oferit operatorului într-un format structurat, accesibil și în formă lizibilă electronic. Mai mult, aveți dreptul de a transfera aceste date către alt operator fără restricții din partea operatorului căruia i-au fost oferite date cu caracter personal, cu condiția ca

 1. procesarea se bazează pe consimțământ conform Art. 6, Para. 1, lit. a RGPD, sau conform Art. 9, Para. 2, lit. a RGPD, sau pe un contract conform Art. 6, Para. 1, lit. b RGPD, și
 2. prelucrarea este realizată prin mijloace automatizate.

În exercitarea acestui drept, aveți dreptul în continuare de a obține ca datele cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră să fie direct transferate de la un operator la altul, cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane pot să nu fie compromise de aceste acțiuni.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se va aplica prelucrării datelor cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini realizată în interesul public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

7. Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc pe motive care au legătură cu situația dumneavoastră specifică, în orice moment, pe baza Art. 6, Para. 1, lit. (e) sau (f), inclusiv realizarea de profile pe baza acelor prevederi.

Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă operatorul demonstrează motive legitime pentru prelucrare care primează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru susținerea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în instanță.

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru scopuri directe de marketing, veți avea dreptul de a obiecta în orice moment față de prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră pentru scopurile de marketing respective, inclusiv realizarea de profiluri în măsura în care are legătură cu un astfel de marketing direct.

Dacă aveți obiecții la procesarea pentru scopuri directe de marketing, datele cu caracter personal care vă privesc nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.

În contextul utilizării serviciilor societății informaționale, și fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 2008/95/CE, vă puteți exercita dreptul de a obiecta prin mijloace automatizate folosind specificații tehnice.

8. Dreptul la retragerea consimțământului în temeiul legislației privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage declarația de consimțământ în temeiul legislației privind protecția datelor în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului înainte ca retragerea să devină valabilă.

9. Luarea de decizii individuale automatizate, inclusiv realizarea de profiluri

Veți avea dreptul să nu vă supuneți unei decizii bazată doar pe prelucrare automatizată, inclusiv realizarea de profiluri, care produce consecințe legale care vă privesc pe dumneavoastră sau care vă afectează într-o manieră semnificativă. Cele de mai sus nu se vor aplica dacă decizia

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, între dumneavoastră și un operator de date
 2. este autorizată de legislația Uniunii sau a unui Stat membru căruia operatorul i se supune și care de asemenea prevede măsuri potrivite pentru protejarea drepturilor și libertăților și intereselor dumneavoastră legitime; sau
 3. este luată cu consimțământul dumneavoastră explicit.

Deciziile la care se face referire în paragraful 2 nu se vor baza pe categoriile speciale de date cu caracter personal la care se face referire în Articolul 9, Para. 1 RGPD, decât dacă se aplică Articolul 9, Para. 2, lit. (a) sau (g) și dacă există măsuri potrivite pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime.

În cazurile la care se face referire la punctele (1) și (3), operatorul de date va implementa măsuri potrivite pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele dumneavoastră legitime, implicând, cel puțin, dreptul de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul ei sau lui de vedere și de a contesta decizia.

10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, veți avea dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în Statul membru al rezidenței a ei sau a lui obișnuite, a locului de muncă sau a locului presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care au legătură cu dumneavoastră nu respectă RGPD-ul.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea va informa reclamantul despre desfășurarea și rezultatul plângerii inclusiv despre posibilitatea unei căi de atac judiciare conform Articolului 78 din RGPD.

XIII. Dispoziții finale

Info Expert - Ghircoias Srl poate oricând să schimbe aceste prevederi de protecție a datelor. Info Expert - Ghircoias Srl va anunța astfel de schimbări folosind canalele corespunzătoare.

© Copyright Info Expert - Ghircoias Srl 2019. Toate drepturile rezervate