Descriere generala

Modulul EC este modulul principal al aplicatiei Expert-Contab. Celelalte module nu functioneaza fara sa fie instalat si acest modul. Din modulele de stocuri, mijloace fixe, salarii se transfera automat in EC notele contabile aferente. 

Mai jos o descriere sumara a acestui modul


- Contabilitatea generală sintetică şi analitică:
 

 • Contabilitate generală.
 • Urmărire analitică conturi de creanţe-datorii (clienţi, furnizori, creditori, etc.).
 • Fişe de clienţi, furnizori, creanţe-datorii, lucrări.
 • Jurnale de clienţi, furnizori, bancă, casă, op. diverse.
 • Fişe de cont, balanţe.
 • Calcul automat TVA la introducere date. Jurnale de TVA (pe cote de TVA şi felul de achiziţii/livrări).
 • Modul special deconturi de delegaţii cu urmărire analitică pe marca delegatului.
 • Emitere automată de facturi cu înregistrarea automată a operaţiunilor contabile.
 • Articole contabile predefinite şi concomitente.
 • Mai multe luni deschise: luna curentă şi următoarele luni.
 • Redeschiderea unei luni închise (la nevoie).
 • Închidere automată de conturi (mărfuri, venituri, cheltuieli, TVA).
 • Urmărire contracte, lucrări de investiţii/reparaţii.
 • Regularizare automată curs valutar pentru sold la bancă, casă, clienţi, furnizori etc.
 • Editare automată bilanţ.
 • Declaraţia 394, 390.

- Contabilitate de gestiune:

 • Venituri şi cheltuieli pe secţii/comenzi/lucrări folosind conturile din clasa 9 şi/sau codificarea secţiilor/lucrărilor.
 • Orice venit/cheltuială căreia i se poate preciza lucrarea pentru care s-a realizat va avea ataşat codul de lucrare corespunzător.
 • Cheluielile indirecte şi generale se pot sau nu repartiza automat în cheltuieli directe.
 • Se poate obţine pentru fiecare lucrare cheltuieli cu: Materiale, Manoperă, Transport, Total cheltuieli directe, Cheltuieli indirecte, Total cheltuieli.