Contabilitatea de gestiune

  • Contabilitatea de gestiune in sensul acestui program inseamna urmarirea cheltuielilor si / sau veniturilor pe sectii (centre de cost) si / sau lucrari (de constructii - montaj, alte lucrari).
  • Ca sa poata realiza acest lucru, programul trebuie configurat: Configurari Generale
  • Se folosesc conturile de gestiune (de clasa 9). In nomenclatorul de sectii, fiecare sectie are atasat contul de gestiune (cheltuieli) 921 cu analitic codul sectiei daca sectia are si cheltuieli directe, 923 cu analitic codul sectiei daca sectia are numai cheltuieli indirecte, sau 924 ptr. cheltuieli generale. 
  • La introducerea unei cheltuieli (debit clasa 6) programul va cere introducerea unui cont de gestiune: 921, cu analitic sectia ptr chelt. directe; 923, cu analitic sectia ptr chelt. indirecte sau 924 ptr chelt. generale. La venituri se introduce 931 cu analitic sectia. In plus daca s-a configurat cu urmarire pe lucrari si s-a introdus 921 sau 931 la contul de gestiune, atunci programul va cere si codul lucrarii. Deci, prin definitie, pe lucrari se urmaresc numai cheltuielile directe.
  • Cheltuielile cu salariile sunt tratate dupa cum urmeaza: Felul cheltuielii pe fiecare angajat se ia din nomenclatorul de sectii de care apartine angajatul. Daca in sectii este cheltuiala directa iar angajatul respectiv apartine unei formatii de indirecti, atunci automat cheltuiala devine indirecta. In plus, daca articolul contabil al acestei cheltuieli are marcaj de indirect in nomenclatorul de articole contabile, atunci automat cheltuiala devine indirecta (Salarii -> Articole Contabile). Daca avem configurata urmarirea cheltuielilor pe lucrari, pontajul se va introduce pe formatii-lucrari si cheltuiala angajatului se va repartiza pe lucrari proportional cu orele lucrate pe fiecare lucrare. Cheltuiala angajatorului se repartizeaza pe angajati proportional cu cheltuiala directa a angajatului.
  •  Datele astfel introduse se pot trata in doua variante:
  1. Cu generare inregistrari contabile in clasa 9 (folosind si conturile 901,902)
  2. Fara generare inregistrari contabile in clasa 9 :  
Fara repartizare cheltuieli indirecte: in liste vor fi randuri cu cheltuieli directe, cheltuieli indirecte si generale.
Cu repartizare cheltuieli indirecte: in liste avem numai randuri cu cheltuieli directe si coloane cu cu o cota parte
de cheltuieli indirecte si generale, repartizate pe sectiile directe sau pe lucrari.