Pentru sold la banca/casa

Inregistreaza diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar la conturile de banca sau casa care se urmaresc in valuta (vezi planul de conturi, marcajul moneda) , la data dorita.

Notele contabile aferente se pot consulta pe Casa sau banca pe ziua cand s-a generat regularizarea.

Conturile prin care se fac regularizarile sunt 765 sau 665, sau cel configurat in optiunea din meniul Diverse-Configurari-Configurare generala.

Inainte de a executa optiunea, trebuie sa introduceti cursul de schimb pe ziua respectiva. Vezi meniul Nomenclatoare->Cursuri de schimb pe zile