Fisa furnizorului

Spre deosebire de urmarire sold parteneri care arata componenta soldului la o anumita data, fisa partenerului se scoate pe o perioada si arata soldul de inceput al perioadei, operatiunile in cursul perioadei si soldul de sfarsit al perioadei.
- cont=toate conturile de creante-datorii sau un anumit cont sintetic sau analitic.
- concentrata 
    - pe partener = un rand pentru fiecare partener.
    - partener-factura = un rand pt fiecare factura
    - semidetaliata = ordonata pe facturi; emiterea e concentrata pe factura ,iar incasarile/platile detaliate
    - ordonata pe data= incasarile si platile sunt concentrate pe data si numar document de incasare/plata pentru a se vedea valoarea unui ordin de plata daca cu el s-au platit mai multe facturi.
    - detaliata=se vad toate operatiunile aferente facturii

-partener=unul sau toti partenerii