Evidenta numerotarii documentelor

Actualizati aici pe feluri de documente numerotarea acestora - daca se face manual sau automat pe baza unui contor.

  • Introduceti la numar minim -1 pentru numerotare manuala.
  • Pentru numerotare automata puneti numarul minim din bloc, numarul curent si numarul maxim din bloc.
Optional pentru unele documente (facturi, chitante) se pot preciza mai multe serii si numerotari diferite in functie de statiile de lucru.