Inventar (cu generare automata)

Inventariere cu Scanner mobil 

Primul pas este instalarea programului Expert-Contab pe aparatul mobil de scanare apoi copierea catalogului de produse. Acest lucru se face in felul urmator : din STO -> Liste -> GS9 (catalog de materiale) - se genereaza fisierul nomenclator.csv bifand la Tip lista -> export csv pentru scanarer. Se salveaza pe desktop si apoi de acolo se copiaza pe aparat in Device-ul Windows Mobile, folderul aplication,folderul inventar,subfolderul date. Din acest moment se poate incepe inventarul.

Pasul doi :  Importul in stocuri dupa inventarierea cu aparatul mobil

Se conecteaza aparatul la calculator.
Se copiaza pe calculator fisierul inventar (cu extensia txt) din Device-ul Windows Mobile, folderul aplication,folderul inventar,subfolderul data. Fisierul are extensia txt si are numele care i s-a dat la crearea inventarului din aparat.


Se merge in stocuri -> Diverse-> Inventar (cu generare automata) si se parcurg urmatorii pasi:

  1. Se initializeaza cu zero coloana stoc faptic STOCFAP - daca nu a fost facut pana acum - este optional. Se alege gestiunea -> grupa si contul si se acceseaza butonul "initializare cu 0"
  2. Se listeaza inventarul scriptic - pe aceasta lista se scrie manual stocul faptic (daca se face inventarierea manual)
  3. Se introduce stocul faptic in calculator - prin doua modalitati: (recomandam tab-ul 2 )
  • Prin introducere directa stoc faptic la fiecare pozitie din stoc tab-ul 1 - se foloseste aceasta varianta cand doriti sa navigati prin tabela de stocuri si sa complectati manual langa stocul scriptic cel faptic. Se alege gestiunea -> grupa si contul si se acceseaza butonul "Completare stoc faptic manual" sau prin "Preluare stoc faptic din Excel" - daca fisierul xls contine o singura foaie de lucru si doua coloane ce reprezinta codul de produs si stocul faptic.
  • Prin scanare/intorducere secventiala tab-ul 2 - se foloseste aceasta varianta cand :

- doriti sa introduceti produsele secvential, unul cate unul, fie prin scanare, fie prin selectie individuala si sa nu navigati prin lista de stocuri

- s-a facut inventarul cu scanner mobil folosind aplicatia noastra pentru terminale mobiile si aveti fisierul cu inventar pe care doriti sa il incarcati in program.

 

Se alege butonul "Introducere inventare pozitie cu pozitie/ preluare inventare" si se deschide o fereastra cu antetul inventarului -> se alege numarul de inventar. (acesta se genereaza automat daca in evidenta numerotarii la fel document - INV- inventar secvential sunt acordate loturi de numere) -> data -> gestiunea -> contul se da click pe "corpul inventarului" -> se acceseaza din bara de jos butonul "Import din csv" -> si se alege apoi fisierul csv salvat din aparat.

Dupa preluarea cu succes a inventarului acesta se poate transfera in stoc faptic.

Din ecranul principal de la intorducere stoc faptic (3) -> Confirm -> tab-ul 2 (Prin scanare/intorducere secventiala tab-ul 2) se foloseste optiunea "Transfer stoc faptic (alege inventarele)" - se bifeaza inventarele ce constituie stocul faptic (pot fi mai multe fisiere din acestea csv) .

      4. Se listeaza inventarul dif. +/- pentru verificare si calcul diferente - dupa transferul stocului faptic se poate genera aceasta lista

      5. Se executa optiunea Generare documente +/- de inventar - daca se doreste generarea automata.

Programul va genera automat documente de + si - de inventar pentru fiecare pozitie din stoc pe gestiunea corespunzatoare unde sunt diferente intre stocul scriptic si cel faptic. Sunt doua optiuni :

  • Generare documente pe baza stocului faptic (tab-ul 1) :  daca se face un inventar intreg pentru toata gestiunea

Procedura coreleaza stocul faptic introdus fie manual, fie prin transferul unui inventar secvential, cu cel scriptic - pe gestiunea si contul corespunzator - prin generarea documentelor numerotate :

INP pentru + de inventar

INM pentru - de inventar.

Aceste documente se pot consulta, lista si eventual corecta prin optiunile - Operatiuni -> Intrari -> INP -plus de inventar sau Iesiri -> INM - minus de inventar

  • Generare documente partiale pe baza unui inventar secvential (tab-ul 2) : partial pentru anumite produse.

Procedura coreleaza stocul faptic doar pentru produsele dintr-un anumit inventar secvential, restul nefiind afectate. Reglarea se face la fel prin documente de +/- de inventar.