Monografie contabila reevaluare

Monografie contabila reevaluare Ca si tratament contabil in ceea ce priveste reevaluarea imobilizarilor se pot distinge urmatoarele situatii : 1. Cresterea valorii imobilizarilor in conditiile in care anterior nu a existat o descrestere recunoscuta ca si cheltuiala pentru activele reevaluate: Monografia contabila care se efectueaza in acest caz este : % = 105 211 212 213 214 2. Cresterea valorii imobilizarilor in urma reevaluarii in conditiile in care insa anterior a existat o descrestere a valorii: Monografia contabila care se efectueaza in acest caz este : % = 7813 “Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor ” 211 212 213 214 3. Descresterea valorii imobilizarilor in urma reevaluarii in conditiile in care anterior nu a existat o crestere: Monografia contabila care se efectueaza in acest caz este : 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor = % 211 212 213 214 4. Descresterea valorii imobilizarilor in urma reevaluarii in conditiile in care anterior a existat o crestere: Monografia contabila care se efectueaza in acest caz este : 105 = % 211 212 213 214 In notele explicative care fac parte din anexele de la bilant trebuie prezentate reevaluarile efectuate, specificandu-se elementele care au fost supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile precum si elemental care este afectat din contul de profit si pierdere.